Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

rawruapart
6283 e03f 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viakerio kerio

September 01 2017

1914 1901 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viairmelin irmelin

August 30 2017

rawruapart

August 22 2017

rawruapart
0224 eb3e 500
Reposted fromzorza zorza viaAyumi Ayumi

August 19 2017

rawruapart

July 29 2017

rawruapart
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

July 27 2017

rawruapart
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viacziczi cziczi
rawruapart
Wystarczy sekunda, żeby ktoś zmienił Twoje życie tak, że już nigdy nie będzie takie samo. Jedna sekunda.
Reposted fromawakened awakened
rawruapart
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
1767 48e7
rawruapart
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 25 2017

rawruapart
rawruapart
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
rawruapart
2827 3726
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
8425 3e68 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaQudaci Qudaci
7583 e5b1 500

weheartdogs:

nothing has ever been more true

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned via-Macek -Macek

July 20 2017

5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

rawruapart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl