Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

rawruapart
0224 eb3e 500
Reposted fromLotta12 Lotta12 viaAyumi Ayumi

August 19 2017

rawruapart
rawruapart
6036 6ec7 500
Reposted fromsadnesss sadnesss viaKawaiiNamida KawaiiNamida

August 17 2017

3055 2f44 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13 viaLuukka Luukka
rawruapart
2086 1ceb 500
Reposted frompunisher punisher viaLuukka Luukka
rawruapart

July 29 2017

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
rawruapart
1577 72cd
Reposted fromnebthat nebthat viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
rawruapart
to tylko
jedno z żyć
— ...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

July 27 2017

rawruapart
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viacziczi cziczi
rawruapart
Wystarczy sekunda, żeby ktoś zmienił Twoje życie tak, że już nigdy nie będzie takie samo. Jedna sekunda.
Reposted fromawakened awakened
rawruapart
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via-Macek -Macek
rawruapart
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.
Reposted fromwerterowska werterowska viaKawaiiNamida KawaiiNamida
rawruapart
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
1767 48e7
rawruapart
1977 062c
Reposted fromatlantyda atlantyda viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 25 2017

rawruapart
rawruapart
7028 c0e4 500
Reposted fromdjLangley djLangley viakerio kerio
rawruapart
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
rawruapart
2827 3726
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl