Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

rawruapart
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaKawaiiNamida KawaiiNamida
rawruapart
5712 7a6d 500
Reposted fromnutt nutt viaponurykosiarz ponurykosiarz
rawruapart
4472 ca19
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 26 2018

rawruapart
5896 a31e
Reposted fromseaweed seaweed viaponurykosiarz ponurykosiarz
rawruapart
rawruapart
8831 232c
Reposted fromursa-major ursa-major viaKawaiiNamida KawaiiNamida
rawruapart
Istotą depresji nie jest brak sił, lecz brak poczucia sensu. 
— #42
Reposted fromffina ffina viaAyumi Ayumi

May 24 2018

rawruapart
Czasami najlepszą rzeczą jaką możesz zrobić dla siebie to: nie myśleć, nie zastanawiać się, nie wyobrażać sobie, nie zadręczać się. Tylko oddychać i mieć nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej.

May 16 2018

rawruapart
rawruapart
5972 914f

May 14 2018

rawruapart
8134 4a07 500
Reposted fromestel1 estel1 viaKawaiiNamida KawaiiNamida

May 13 2018

rawruapart
8597 0929 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
rawruapart
8621 d76a 500

May 03 2018

rawruapart

Kowal Kocyka

May 02 2018

rawruapart
8146 9eae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
rawruapart
rawruapart
rawruapart
8646 9a4d
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viakerio kerio

April 28 2018

rawruapart

April 27 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viakerio kerio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl